9
  Klik for at se kalenderen
Klubaften kl. 19:00 (vagt: Flemming)
 0 
   Login
 
Nyheder
Klubben
    Bestyrelsen
    Vedtægter
    Velgørenhed
Kalender
Temaaftener
Bestyrelsen

Valgt på klubbens ordinære generalforsamling 15. september 2021.

Formand
Flemming Krath Jensen

Kasserer
Carsten Pedersen

Sekretær
Kaj V Rasmussen
Suppleanter
Sandie Z Mogensen, 1. suppleant
John Christensen, 2. suppleant
Henning Degn, 3. suppleant
Ole Bukh, 4. suppleant
Per Christiansen, 5. suppleant
Michael Jensen, 6. suppleant
Michael Larsen, 7. suppleant


Derudover blev Bent Bordin valgt som revisor og René Rasch som revisorsuppleant.

 
Dataklub.dk design version 2.0 af Miichael Larsen / Maj 2006