24
  Klik for at se kalenderen
Fredag den 29. September 2023, klubaften kl. 19:00 (vagt: Michael J)
  
   Login
 
Nyheder
Klubben
Kalender
Temaaftener
Nyhed

Tilbage til oversigten

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Tirsdag den 16. August 2022, Skrevet af Michael Vork Larsen

Onsdag d. 7. september 2022 kl. 19.30
i klubbens lokaler Saven A.

Dagsorden:
1. Velkomst.
2. Valg af dirigent og referent.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens beretning.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand.
8. Valg af bestyrelse og suppleanter.
9. Valg af revisor og suppleant.
10. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet under generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 31. august 2022 på bestyrelsens emailadresse, som oplyst i personlig indkaldelse til hvert medlem.

Dørene åbnes kl 19.00

PBV
Flemming Krath Jensen
Formand
16.08.2022

 
Dataklub.dk design version 2.0 af Miichael Larsen / Maj 2006