20
  Klik for at se kalenderen
Klubaften kl. 19:00 (vagt: Michael J)
 0 
   Login
 
Nyheder
Klubben
Kalender
Temaaftener
Nyheder

Kalenderen er opdateret
 Onsdag den 15. September 2021, Skrevet af Michael Vork Larsen

Bestyrelsen har besluttet at åbne op for to ugentlige klubaftener igen. Kalenderen er opdateret.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
 Mandag den 16. August 2021, Skrevet af Michael Vork Larsen

Onsdag d. 15. september 2021 kl. 19.30
i klubbens lokaler Saven A.

Dagsorden:
1. Velkomst.
2. Valg af dirigent og referent.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens beretning.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
8. Valg af revisor og suppleant.
9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet under generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 8. september 2021 på klubaftenen.

Dørene åbnes kl 19.00

PBV
Flemming Krath Jensen
Formand
16.08.2021

Dataklubben genåbner
 Mandag den 16. August 2021, Skrevet af Michael Vork Larsen

Bestyrelsen glæder sig over at annoncere at vi genoptager klubaftener fra og med fredag den 20. august.

Åbningsdage frem til den ordinære generalforsamling kan ses herunder:

Fredag den 20. august kl. 19:00: Klubaften (Per)
Onsdag den 25. august kl. 19:00: Klubaften (Michael J)
Fredag den 03. september kl. 19:00: Klubaften (Sandie)
Onsdag den 08. september kl. 19:00: Klubaften (Kaj)

Onsdag den 15. september afholdes generalforsamling (Ole)


Dataklubben holder lukket de næste tre måneder
 Tirsdag den 5. Januar 2021, Skrevet af Michael Vork Larsen

Grundet den aktuelle Covid-19 smitterisiko har bestyrelsen besluttet at klubben fortsat holder lukket de næste tre måneder, hvorefter vi vil se på hvornår det er forsvarligt at åbne op igen. Men vi skal nok forberede os på, at det først bliver forsvarligt igen efter sommerferien.

Vi ønsker jer alle et godt nytår (under omstændighederne) og vi glæder os til at vi engang kan mødes igen.

Pas på jer selv.

Aktiviteter aflyses i resten af 2020
 Søndag den 25. Oktober 2020, Skrevet af Michael Vork Larsen

Kære medlem,

Grundet stigende Covid-19 smittetal samt myndighedernes skærpede anbefalinger har dataklubbens bestyrelse besluttet at aflyse alle klubaktiviteter for resten af 2020. Vi vil i starten af januar 2021 se på om det er forsvarligt at starte op med klubaftener igen.

Det er også besluttet at sætte kontingentet i bero indtil videre, så medlemmer vil ikke blive opkrævet kontingent for 2. halvår 2020.

Pas godt på jer selv. Vi ses i det nye år. 
Dataklub.dk design version 2.0 af Miichael Larsen / Maj 2006