22
  Klik for at se kalenderen
Fredag den 28. Januar 2022, klubaften kl. 19:00 (vagt: Flemming)
  
   Login
 
Nyheder
Klubben
Kalender
Temaaftener
Nyheder

Klubaftener sættes på pause indtil videre
 Tirsdag den 4. Januar 2022, Skrevet af Michael Vork Larsen

Grundet det høje smittetryk har bestyrelsen besluttet at holde lukket indtil videre. Vi tager stilling til en mulig genåbning på næste bestyrelsesmøde i februar.

Bemærk at kalenderen på hjemmesiden ikke kan opdateres, se derfor bort fra programsatte klubaftener.

Klubaftener resten af året
 Tirsdag den 7. December 2021, Skrevet af Michael Vork Larsen

Bestyrelsen har besluttet at droppe klubaftener om onsdagen frem til udgangen af januar måned, grundet lave besøgstal, som tilskrives den højnede smitterisiko.

Dette betyder at klubaftenerne 8. og 15. december aflyses.

Du kan se en opdateret plan i kalenderen.

Det er indtil videre stadig planen at afholde juleafslutning 17. december. Hvis anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen ændrer sig, kan det være at dette ændrer sig. I så fald vil vi sørge for at melde ud til alle medlemmer på email.

Juleafslutning 2021
 Tirsdag den 2. November 2021, Skrevet af Michael Vork Larsen

Vi runder traditionen tro efterårssæsonen af med julehygge og æbleskiver fredag den 17. december til normal klubaftenstid kl. 19. Æbleskiverne vil blive flankeret af flormelis og syltetøj i rigelige mængder og i år vil der også blive disket op med glögg. Alle medlemmer og deres familie er velkomne. Juleafslutningen markerer starten på juleferien, som ophører onsdag den 5. januar, hvor vi slår dørene op for den nye sæson.

Kalenderen er opdateret
 Onsdag den 15. September 2021, Skrevet af Michael Vork Larsen

Bestyrelsen har besluttet at åbne op for to ugentlige klubaftener igen. Kalenderen er opdateret.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
 Mandag den 16. August 2021, Skrevet af Michael Vork Larsen

Onsdag d. 15. september 2021 kl. 19.30
i klubbens lokaler Saven A.

Dagsorden:
1. Velkomst.
2. Valg af dirigent og referent.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens beretning.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
8. Valg af revisor og suppleant.
9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet under generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 8. september 2021 på klubaftenen.

Dørene åbnes kl 19.00

PBV
Flemming Krath Jensen
Formand
16.08.2021 
Dataklub.dk design version 2.0 af Miichael Larsen / Maj 2006